Εκπαίδευση ενηλίκων Τόμος Α και Τόμος Β, Γενικά εισαγωγικά θέματα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2000-

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Καψάλης Αχιλλέας Γ. | Παπασταμάτης, Αδαμάντιος Ι.
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2000
  5. 2 τόμοι : 24 εκ.
  6. 9608676789 (τ. 1), 9608676711 (τ. 2), 9789608676718 (τ. 2)
  7. Τόμος Α Γενικά Εισαγωγικά Θέματα | Τόμος Β Διδακτική Ενηλίκων
  8. LC5215.K37 2000