Εκπαίδευση ενηλίκων Τόμος Α και Τόμος Β, Γενικά εισαγωγικά θέματα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2000-

Bibliographic Info

Manifestation
2 τόμοι : 24 εκ.
9608676789 (τ. 1), 9608676711 (τ. 2), 9789608676718 (τ. 2)