1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Νημά, Ελένη Α. (1952-) | Καψάλης Αχιλλέας Γ.
 4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2002
 5. 296 σελίδες ; 24 εκ.
 6. 9608676754
 7. LB1025.3.N463 2002
  • Το εγχειρίδιο αυτό έρχεται να καλύψει ένα προφανέστατο κενό στην ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία, αφού τα σχετικά βιβλία τα οποία κυκλοφορούν έχουν γραφεί όλα πριν από είκοσι και παραπάνω χρόνια.
   ...Μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε μάχιμους εκπαιδευτικούς καθώς και σε όσους ασχολούνται με την βασική-εκπαίδευση και την επιμόρφωσή τους.

   Biblionet