Σύγχρονη διδακτική - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2002

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
296 σελίδες ; 24 εκ.
9608676754

Το εγχειρίδιο αυτό έρχεται να καλύψει ένα προφανέστατο κενό στην ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία, αφού τα σχετικά βιβλία τα οποία κυκλοφορούν έχουν γραφεί όλα πριν από είκοσι και παραπάνω χρόνια.
...Μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε μάχιμους εκπαιδευτικούς καθώς και σε όσους ασχολούνται με την βασική-εκπαίδευση και την επιμόρφωσή τους.

Biblionet