Δια βίου μάθηση & εκπαιδευτές ενηλίκων : θεωρητικές & εμπειρικές προσεγγίσεις - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπασταμάτης, Αδαμάντιος Ι.
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011
  5. xxiv, 365 σελίδες ; 24 εκ.
  6. 9789608396593
  7. LC5256.G8D53 2011