Δια βίου μάθηση & εκπαιδευτές ενηλίκων : θεωρητικές & εμπειρικές προσεγγίσεις - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011

  1. Manifestation
  2. Παπασταμάτης, Αδαμάντιος Ι.
  3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011
  4. xxiv, 365 σελίδες ; 24 εκ.
  5. 9789608396593