Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση : η πορεία, οι θεσμοί, οι εφαρμογές - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014

  1. Έκδοση
  2. Σιπητάνου, Αθηνά Α.
  3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014
  4. xx, 330 σελίδες ; 24 εκ.
  5. 9789608396883