Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση : η πορεία, οι θεσμοί, οι εφαρμογές - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σιπητάνου, Αθηνά Α.
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014
  5. xx, 330 σελίδες ; 24 εκ.
  6. 9789608396883
  7. LC5256.E85S575 2014