Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση : η πορεία, οι θεσμοί, οι εφαρμογές - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014

Bibliographic Info

Manifestation
xx, 330 σελίδες ; 24 εκ.
9789608396883