Εκπαίδευση και ειδική αγωγή ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2016

 1. Έκδοση
 2. Συριοπούλου-Δελλή, Χριστίνα Κ.
 3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2016
 4. 296 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 5. 9786185196165
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   - Αξιολόγηση, διαγνωστικά κριτήρια και μέσα αξιολόγησης της ΔΦΑ
   - Επικοινωνία και κοινωνική-πραγματολογική ανάπτυξη του λόγου των παιδιών με ΔΦΑ
   - Δεξιότητες μάθησης και σκέψης
   - ΑΠΣ για την εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ
   - Η διαθεματικότητα και η ευέλικτη ζώνη
   - Εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ΔΦΑ
   - Η μέθοδος TEACCH
   - Η μέθοδος PECS
   - Το πρόγραμμα Makaton
   - Άλλα προγράμματα
   - Πρόγραμμα διαχείρισης συμπεριφοράς: STAR
   - Η Θεωρία του Νου σε παιδιά με ΔΦΑ
   - Συμβουλευτική παιδιών με ΔΦΑ και των γονέων τους
   - Επιληψία σε άτομα με ΔΦΑ
   ΕΠΙΛΟΓΟΣ
   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
   ΠΙΝΑΚΕΣ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

   www.politeianet.gr
  • Η Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ) στη σύγχρονη θεώρηση της αφορά διαταραχή στην εξέλιξη του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος (DSM-5; American Psychiatric Association 2013). Χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά (ICD-10, 2010; DSM-5; American Psychiatric Association 2013). Οι ενδείξεις ξεκινούν πριν από την ηλικία των τριών ετών ενός παιδιού. Στις περιπτώσεις ατόμων με Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό (ΥΛΑ) δεν παρατηρείται καθυστέρηση στη γνωστική ανάπτυξη και στη γλώσσα, αλλά ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία καθώς και περιορισμένα ενδιαφέροντα. Η αιτιολογία της ΔΦΑ είναι άγνωστη. Γενετικές προδιαθέσεις και περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν συσχετιστεί με την παθογένεια αυτής (Yeargin-Allsopp et. al., 2003; Laidler, 2005; Newschaffer, 2006; Nassar et al., 2009; Charman, 2011; Regier, Kuhl, Narrow & Kupfer, 2012). [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

   www.politeianet.gr