Καλαμάτα

 1. Γεωγραφικό Όνομα
 2. Ελληνικά
  1. πόλη της Ελλάδας
  1. Πατήστε εδώ
  1. Q167895 ⟶ Q167895
  1. 261604 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 132588929 ⟶ Πατήστε εδώ
 3. 2--49522
  1. Καλαμάτα -- Οικονομική και κοινωνική ιστορία