Λίτσας, Σπύρος

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Λίτσας, Σπυρίδων Ν.
Άνδρας