Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    • Η Μάρω Παντελίδου Μαλούτα είναι καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα ΠΕΔΔ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κεντρικό αντικείμενο της επιστημονικής της διερεύνησης αποτελούν οι πολιτισμικές συνιστώσες της πολιτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα η διαδικασία διαμόρφωσης και οι εκφράσεις της πολιτικής ταυτότητας. Ασχολείται ιδιαίτερα με την έμφυλη ανισότητα στη σχέση της με τη δημοκρατία, και με τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της. Έχει διευθύνει/συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, ελληνικά και ευρωπαϊκά. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται: "Πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις στην αρχή της εφηβείας", Αθήνα, Gutenberg, 1987, "Γυναίκες και πολιτική: Η πολιτική φυσιογνωμία των Ελληνίδων", Αθήνα, Gutenberg, 1992, "Πολιτική συμπεριφορά", Αθήνα, Σάκκουλας, 1993 κ.ά.

      Biblionet