Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας

  1. Οργανισμός
  2. Εκδοτικός οργανισμός
  3. 1998
  4. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας