1. Οργανισμός
  2. 1998
  3. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας