Κοινωνικός και οικονομικός άτλας της Ελλάδας - 1η έκδοση. - Αθήνα;Βόλος: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2000

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Μαλούτας, Θωμάς
1η έκδοση
τόμοι : διαγράμματα, χάρτες ; 30 εκατοστά
9607093712
Βιβλιογραφία: σελίδες 93-98
  • Οικονομική γεωγραφία | Πληθυσμιακή γεωγραφία | Ανθρωπογεωγραφία
  • τ. 1. Οι πόλεις: Εισαγωγή -- I. Αστικοποίηση και αστικό δίκτυο -- II. Το δομημένο περιβάλλον της αστικής μεγέθυνσης -- III. Κοινωνικοδημογραφικές δομές και απασχόληση -- IV. Κοινωνικός εξοπλισμός και υποδομές -- V. Στοιχεία εκλογικής γεωγραφίας -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο -- Ευρετήριο διαγραμμάτων-χαρτών