1. Έννοια
  2. Ανθρωπογεωγραφία -- Ανάλυση δικτύου