Γκιάλης, Στέλιος [Συγγραφέας]. Γεωγραφία της εργασίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Στόχος του προσαρμοσμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες προπτυχιακών μεταπτυχιακών φοιτητών ηλεκτρονικού συγγράμματος, η ανάδειξη των ποικίλων διαστάσεων που έχει η αναπόσπαστη χωρική διάσταση της ανθρώπινης εργασίας και συνειδητής παραγωγικής δράσης, στη διαμόρφωση τόπων, περιοχών και διαδικασιών. Θα αποτελέσει την πρώτη προσπάθεια ελληνόγλωσσου εκπαιδευτικού βιβλίου στη θεματική περιοχή της Εργασιακής Γεωγραφίας, έναν νέο δυναμικό υποκλάδο της επιστήμης της Οικονομικής Γεωγραφίας.
   Η θεματολογία του βιβλίου θα αφορά στη μελέτη της συμβολής της εργασίας και των ίδιων των εργαζομένων, ως δρώντων υποκειμένων, στη διαμόρφωση της γεωγραφίας των σύγχρονων κοινωνιών. Η συμβολή αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης τις πρόσφατες δεκαετίες, παρότι υποτιμημένη σε παλιότερα εγχειρίδια και συγγράμματα Οικονομικής Γεωγραφίας. Κομβικές έννοιες γύρω από τις οποίες αρθρώνονται τα επιχειρήματα του βιβλίου είναι αυτές του τόπου, του χώρου και της γεωγραφικής κλίμακας. Στη βάση αυτή θα παρουσιαστούν αρχικά βασικές θεωρίες, αλλά και εμπειρικά στοιχεία, για την εργασία και τις πρόσφατες μεταβολές που αυτή υφίσταται. Έπειτα, θα συζητηθούν θεωρίες κατακερματισμού στις αγορές εργασίας, με αξιοποίηση κατάλληλου διαδραστικού υλικού, και θα αναδειχθεί η χωρική- τοπική συγκρότηση των εργασιακών δομών και της απασχόλησης. Ακολούθως, θα μελετηθεί η γεωγραφία της εργατικής δράσης και η συμβολή της στην διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών, μέσα από έννοιες όπως το χωρικό σαμποτάζ ή ο δια-τοπικός συντονισμός, και θα αναδειχθούν διεθνή παραδείγματα διαφορετικών κλιμάκων οργάνωσης δράσεων και η αποτελεσματικότητα αυτών. Στη συνέχεια θα φωτιστούν σύγχρονες διαστάσεις της ευέλικτης εργασίας, και η σχετική συζήτηση περί ‘ευελ-φάλειας’ στις αγορές εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το πρίσμα της Εργασιακής Γεωγραφίας. Καταληκτικά, το βιβλίο θα συζητήσει σύγχρονα γεωγραφικά διλήμματα γύρω από την εργασία και τους εργαζόμενους και θα παρουσιάσει βασικούς άξονες σχετικών προτάσεων πολιτικής.

   Κάλλιπος