Βόλος

 1. Γεωγραφικό Όνομα
 2. Ελληνικά
  1. πόλη της Θεσσαλίας
  1. Πατήστε εδώ
  1. Q200036 ⟶ Q200036
  1. 251833 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 136076899 ⟶ Πατήστε εδώ
 3. 2--4954