Κωστίου, Κατερίνα

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα
1960
Βόλος