Μαλούτας, Θωμάς

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
  • Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, École Spéciale d’Architecture, Παρίσι (1977)
   Μεταπτυχιακές σπουδές (DΕΑ) Γεωγραφίας (Géographie. Environnement et développement économique et social), Πανεπιστήμιο Ρaris-Χ-Νanterre (1978)
   Διδακτορικό δίπλωμα Γεωγραφίας (Géographie de l’environnement et du développement option développement), Πανεπιστήμιο Ρaris-Χ-Νanterre (1982)

   Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο- Τμήμα Γεωγραφίας