Χώρος και πληθυσμός : αναλυτικές προσεγγίσεις - Πρώτη έκδοση. - Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2005

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περειφερειακής Ανάπτυξης Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
  4. Κοτζαμάνης, Βύρων | Παππάς, Βασίλης
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Πανεπιστήμιο Θεσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων ; επιμ. Βύρων Κοτζαμάνης ; Βασίλης Παππάς
  7. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2005
  8. 316 σελίδες : διαγράμματα., πίνακες., χάρτες ; 24 εκ.
  9. 9608029368
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές. Περιλαμβάνει παράρτημα
Εξώφυλλο έκδοσης