Μακρής, Σπύρος

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Ο Δρ. Σπύρος Μακρής είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Research Fellow στην Ακαδημία Αθηνών. Επίσης είναι μέλος της 'Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης', της 'Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας', της 'Διεθνούς Εταιρείας για την Ελληνική Φιλοσοφία', της 'Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας', της 'European Sociological Association' (ESA), του 'European Consortium for Political Research' (ECPR), της 'Global Studies Association' (GSA), Royal Holloway, University of London, UK και του 'Hannah Arendt Center for Politics and Humanities' (HA Center), Bard College, New York, USA. Για τις μονογραφίες του στα ελληνικά, βλ. στη βάση της Biblionet. Από την εργογραφία του στα αγγλικά, βλ., inter alia: "Discontent, but also blind? Understanding the discipline of International Relations in Greece", Hellenic Studies, Volume 16, No. 1, Spring 2008, σσ. 155-180 (μαζί με τον Κυριάκο Μικέλη)· "The Internasionalist Thought οf Constantine Tsatsos. From the idealistic Kantian peace to the realistic Hegelian international res publica. A model of international society", Annuaire International Des Droits De L' Homme, III, 2008, Bruxelles: Bruylant, σσ. 585-598· "American constitutional history through St. George Tucker's Selected Writings: A case of Jeffersonian republicanism", Annuaire International Des Droits De L' Homme, IV, 2009, Bruxelles: Bruylant, σσ. 685-686· "Hegemonism. American Foreign Policy and International Society. Alternative Perspectives", Bruxelles: Etablissements Emile Bruylant, S. A., 2010 (Μονογραφία)· "Discourses of revolutionary subject in contemporary Marxism. Critical reflections through Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's oeuvre", Theoria & Praxis. International Journal of Interdisciplinary Thought, Vol. 3, No. 1, 2015, σσ. 1-10· "Jacques Derrida and the Case of Cosmopolitanism: 'Cities of Refuge' in the Twenty-First Century" στο Darren O'Byrne and Sybille De La Rosa (eds), The Cosmopolitan Ideal. Challenges and Opportunities, London: Rowman & Littlefield International, Ltd., 2015, σσ. 177-194· "Balance of power and democratic peace vs. Hegemonism. Demosthene's Grotian realism in the post Cold perspective", Annuaire International Des Droits De L' Homme, Volume VIII, 2014, Issy-les-Moulineaux Cedex, Paris: L.G.D.J. lextensoeditions, 2016, σσ. 679-705· "Politics, ethics and strangers in the 21st century. Fifteen critical reflections on Jacques Derrida's concept of hos(ti)pitality", Theoria & Praxis. International Journal of Interdisciplinary Thought, Vol. 5, No. 1, 2017, σσ. 1-21· "Aristotle in Hannah Arendt's Republicanism. From homo faber to homo politicus", Annuaire International Des Droits De L' Homme, Volume IX, 2015-2016, Issy-les-Moulineaux Cedex, Paris: L.G.D.J. lextensoeditions, 2017, σσ. 535-563· "Democracy as a 'form of society'. Claude Lefort's post-foundational approach", 13th Conference of the European Sociological Association. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. ESA 2017 Athens 29. 08 - 01. 09. Abstract Book, European Sociological Association, Hellenic Sociological Society, Paris: European Sociological Association, 2017, pp. 739-740 και "European demos, citizenship and migrants in a globalized world. Some critical reflections from a Habermasian perspective" στο Marco Caselli and Guia Gilardoni (eds), Globalization, Supranational Dynamics and Local Experiences, New York: Palgrave Macmillan, 2018, σσ. 87-107.
   Έχει λάβει μέρος σε πλήθος διεθνών συνεδρίων και ημερίδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Biblionet