Μιχαλόπουλος, Ανδρέας

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
    • Ο Ανδρέας N. Μιχαλόπουλος (amichalop@phil.uoa.gr) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συγγράψει τα εξής βιβλία: Ancient Etymologies in Ovid’s Metamorphoses: A Commented Lexicon (Leeds, 2001), Ovid, Heroides 16 and 17: Introduction, Text and Commentary (Cambridge, 2006), Οβίδιος, Ηρωίδες 20 και 21: Ακόντιος και Κυδίππη. Εισαγωγή, Κείμενο, Μετάφραση και Σχόλια (Αθήνα, 2014), Ρωμαϊκή Λυρική Ποίηση: Οράτιος Carmina (Αθήνα 2016, μαζί με τον Χαρίλαο Ν. Μιχαλόπουλο), Ρωμαϊκή Ερωτική Ελεγεία (Αθήνα 2016, μαζί με τον Χαρίλαο Ν. Μιχαλόπουλο) και Ρωμαϊκή Επική Ποίηση: Βεργίλιος Αινειάδα, Οβίδιος Μεταμορφώσεις (Αθήνα 2016, μαζί με τον Χαρίλαο Ν. Μιχαλόπουλο). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αυγούστεια ποίηση, την Αρχαία Ετυμολογία, το Ρωμαϊκό Δράμα, το Ρωμαϊκό Μυθιστόρημα και τη σύγχρονη πρόσληψη της κλασικής λογοτεχνίας.