1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2017
  3. Ελληνικά
    • «Και από πού θα κάνουμε επανάληψη στο λεξιλόγιο; Τι πρέπει να διαβάσουμε;». Κατά τα χρόνια διδασκαλίας μας στα Τμήματα Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α. δεχτήκαμε πάρα πολλές φορές τις παραπάνω ερωτήσεις των φοιτητών και φοιτητριών μας. Το ηλεκτρονικό βιβλίο που διαβάζετε στην οθόνη σας σκοπό έχει να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Αποτελεί μια συλλογή – όσο γίνεται πιο περιεκτική αλλά βέβαια όχι εξαντλητική – των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων λέξεων στα κείμενα, πεζά και ποιητικά, της Λατινικής, κυρίως της κλασικής εποχής. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε φιλοδοξεί να γίνει ούτε και φυσικά μπορεί να υποκαταστήσει ένα λεξικό της Λατινικής. Απλώς, θέλουμε να αποτελέσει μία εύχρηστη και εύκολα προσβάσιμη πηγή λεξιλογικής πληροφόρησης για όποιον διαβάζει ένα λατινικό κείμενο. Επομένως, το βιβλίο αυτό απευθύνεται πρωτίστως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε οποιουσδήποτε άλλους αναγνώστες ενδιαφέρονται να μελετήσουν από το πρωτότυπο κείμενα της λατινικής γραμματείας. Μάλιστα, η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αναζήτησης που παρέχει η ηλεκτρονική μορφή καθιστά το παρόν λεξιλόγιο ιδιαίτερα εύχρηστο για όσους ασκούνται στο λεγόμενο «αντίστροφο», δηλαδή στη μετάφραση κειμένου από τη νέα ελληνική στη λατινική γλώσσα.

      Οι λέξεις παρουσιάζονται ανά γράμμα σε απόλυτη αλφαβητική σειρά. Σε παρένθεση προσφέρονται βασικές γραμματικές πληροφορίες για τα λήμματα (όπως π.χ. κλίση, γένος) και στη συνέχεια παρατίθενται οι συχνότερες και επικρατέστερες σημασίες τους. Στο τέλος του βιβλίου ο αναγνώστης μπορεί να βρει χρήσιμους συνδέσμους σε διαδικτυακά λεξικά της λατινικής γλώσσας με ελεύθερη πρόσβαση, καθώς και επιλεγμένη βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη.