1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
    • Ο Χαρίλαος N. Μιχαλόπουλος (chmichal@helit.duth.gr) είναι Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει συγγράψει τα εξής βιβλία: Μύθος, γλώσσα και φύλο στο Corpus Priapeorum (Αθήνα, 2014), Ρωμαϊκή Λυρική Ποίηση: Οράτιος Carmina (Αθήνα 2016, μαζί με τον Ανδρέα Ν. Μιχαλόπουλο), Ρωμαϊκή Ερωτική Ελεγεία (Αθήνα 2016, μαζί με τον Ανδρέα Ν. Μιχαλόπουλο) και Ρωμαϊκή Επική Ποίηση: Βεργίλιος Αινειάδα, Οβίδιος Μεταμορφώσεις (Αθήνα 2016, μαζί με τον Ανδρέα Ν. Μιχαλόπουλο). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αυγούστεια ποίηση (κυρίως το έργο του Οβιδίου), τη Ρωμαϊκή Ερωτική Ελεγεία, τις Σπουδές Φύλου και τις Κλασικές Σπουδές, και το Ρωμαϊκό Επίγραμμα.