Βασιλειάδης, Νικόλαος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Α.Π.Θ. Τμήμα Πληροφορικής
    • Ο Νίκος Βασιλειάδης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Έχει πτυχίο Φυσικής από το Α.Π.Θ. (1991), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Aberdeen της Σκοτίας (1992) και Διδακτορικό σε "Παράλληλα συστήματα βάσεων γνώσης" από το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. (1998).

      Βιβλιονέτ