Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

  1. Οργανισμός
  2. 1997
    • Το Ινστιτούτο αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη της αντίστοιχης Εταιρείας Πολιτικού προβληματισμού "Νίκος Πουλαντζάς"
logo