Πραγματικές ουτοπίες στον καπιταλισμό και πέρα από αυτόν : παίρνοντας σοβαρά το κοινωνικό στοιχείο στον σοσιαλισμό - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νήσος-Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2012

 1. Έκδοση
 2. Wright, Erik Olin (1947-2019)
 3. Λυσικάτου, Βάγγια | Κωτσονόπουλος, Λουδοβίκος (1979-)
 4. Τσακαλώτος, Ευκλείδης (1960-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Νήσος, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2012
 7. 56 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. 9789609535564
 9. Πέμπτη Ετήσια Διάλεξη προς τιμήν του Νίκου Πουλαντζά, 19 Δεκεμβρίου 2011
  • ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΙΚ ΟΛΙΝ ΡΑΪΤ - Ευκλείδης Τσακαλώτος
   ΕΡΙΚ ΟΛΙΝ ΡΑΪΤ - Πραγματικές ουτοπίες στον καπιταλισμό και πέρα από αυτόν: παίρνοντας στα σοβαρά το κοινωνικό στοιχείο στον σοσιαλισμό
   Τα θεμέλια της κριτικής του καπιταλισμού
   Ένα γενικό πλαίσιο ανάλυσης
   Ένα οπτικοποιημένο λεξιλόγιο
   Διακανονισμοί της σοσιαλιστικής ενδυνάμωσης: στοιχεία οικοδόμησης ενός σοσιαλιστικού υβριδίου
   1. Κρατικός σοσιαλισμός
   2. Σοσιαλδημοκρατία Ι: σοσιαλδημοκρατική κρατική ρύθμιση
   3. Σοσιαλδημοκρατία ΙΙ: Δημοκρατία των ενώσεων
   4. Κοινωνική Οικονομία Ι: Κοινωνικός καπιταλισμός
   5. Κοινωνική Οικονομία ΙΙ: Η πυρηνική κοινωνική οικονομία
   6. Η Κοινωνική Οικονομία ΙΙΙ: Συνεταιριστική οικονομία της αγοράς
   7. Συμμετοχικός σοσιαλισμός
   Σύνοψη των επτά διαφορετικών θεσμικών διακανονισμών
   Το πρόβλημα του μετασχηματισμού
   Συμπεράσματα
   Σημειώσεις