Μετανάστες στην Ελλάδα - Έκτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα-Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2009

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μαρβάκης, Αθανάσιος | Παρσάνογλου, Δημήτρης | Παύλου, Μίλτος
  4. Έκτη έκδοση
  5. επιμέλεια Αθανάσιος Μαρβάκης, Δημήτρης Παρσάνογλου, Μίλτος Παύλου.
  6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2009
  7. 445 σελίδες : εικονογράφηση ; 23 εκατοστά
  8. 9789603937371
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες
εξώφυλλο της έκδοσης