1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μαρβάκης, Αθανάσιος
    2. Παρσάνογλου, Δημήτρης
    3. Παύλου, Μίλτος
  3. Έκτη έκδοση
    1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2009
εξώφυλλο της έκδοσης