Παρσάνογλου, Δημήτρης

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
    • Ο Δημήτρης Παρσάνογλου είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίας. Έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι, όπου είχε λάβει και μεταπτυχιακό τίτλο (DEA) Κοινωνιολογίας. Το πεδίο έρευνας και οι δημοσιεύσεις του αφορούν στην ιστορία και κοινωνιολογία της μετανάστευσης προς την Ελλάδα, τη λεγόμενη "δεύτερη γενιά μεταναστών", την οικιακή εργασία των μεταναστριών, τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης κ.ά. Εργάζεται ως ερευνητής και εκπαιδευτής στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και μελετών.

      Biblionet