Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Οργανισμός
Συνδικαλιστική οργάνωση
ΙΝΕ
1990
  • Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 και στα χρόνια  λειτουργίας του επιδεικνύει ένα πλούσιο έργο, στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.

    Inegsee