1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών