Μάρκου, Ιωάννης Π.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
    • Ο Ιωάννης Π. Μάρκου είναι Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου. Ανήκε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Πτυχίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1967) και Διδακτορικού Διπλώματος από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Γερμανία, 1975).

      Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών και στο Δίκαιο Αξιογράφων. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια, που οργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων και από τη Γερμανική Υπηρεσία Ανταλλαγής Ακαδημαϊκών (Deutscher Akademischer Austauschdienst) και σε επιστημονικές εκδηλώσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων συμμετείχε ενεργώς με διαλέξεις, εισηγήσεις και παρεμβάσεις. Έχει δημοσιεύσει πολλές μονογραφίες και λεπτομερείς σχολιασμούς και νομολογίες.

      Aueb