Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

 1. Οργανισμός
 2. Ίδρυμα
 3. Κέντρον Οικονομικών Ερευνών (Ελληνική)
 4. 1959
 5. Αθήνα
 6. Αθήνα
 7. Ελλάδα
 8. Περιφερειακός προγραμματισμός | Χωροταξικός σχεδιασμός
 9. Πατήστε εδώ
  • To Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικονομικών Ερευνών». 

    Η απόφαση για την ίδρυση του ελήφθη από τον τότε Πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Γ. Καραμανλή, κατόπιν εισηγήσεως του τότε Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, Ξενοφώντος Ε. Ζολώτα.

    Την οργάνωσή του ανέλαβε ως πρώτος Επιστημονικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. ο καθηγητής Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, ο οποίος  μετακλήθηκε για αυτόν τον σκοπό από το Πανεπιστήμιο Berkeley των ΗΠΑ.

    Βασικός σκοπός του ΚΕΠΕ από ιδρύσεώς του ήταν η επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, η ενθάρρυνση της οικονομικής έρευνας και η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα.

    Το 1964, οπότε και το ΚΕΠΕ πήρε την σημερινή του ονομασία, προστέθηκαν στις αρμοδιότητές του η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρονίων, μεσοχρονίων και μακροχρονίων προγραμμάτων ανάπτυξης, περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης και δημοσίων επενδύσεων, η παρακολούθηση και ανάλυση των βραχυπροθέσμων και μεσοπροθέσμων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, η κατάρτιση προτάσεων οικονομικής πολιτικής και (εφόσον δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί εγχώρια μεταπτυχιακά προγράμματα) η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕ που αναπτύχθηκε επί τούτου, έδωσε την δυνατότητα εξειδίκευσης σε περισσότερα από 170 άτομα, από τα οποία 70 απέκτησαν διδακτορικό δίπλωμα στο εξωτερικό. Το φυτώριο αυτό υπήρξε κρίσιμη μάζα στην στελέχωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. 

    Στην πολυετή λειτουργία του το ΚΕΠΕ έχει να επιδείξει ένα πολυδιάστατο επιστημονικό έργο το οποίο αντανακλάται στις εκδόσεις του  (ξεπερνούν τις 650), καθώς και στον μεγάλο αριθμό (άνω των εκατό) αναφορών, ειδικών εκθέσεων, μελετών και εισηγήσεων που έχει εκπονήσει με σκοπό την υποβοήθηση του κυβερνητικού έργου. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι με το ΚΕΠΕ έχουν συνεργασθεί σε επίπεδο Διοίκησης ή ως ερευνητές και συγγραφείς επιστημονικών εργασιών σημαντικοί οικονομολόγοι σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η δε ειδική ερευνητική βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ συνέβαλε επίσης σημαντικά στην υποβοήθηση της οικονομικής έρευνας στην Ελλάδα.

    Σήμερα, το ΚΕΠΕ αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα με αντικείμενο την διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον, με την ιδιότητα του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τον οποίο εποπτεύτεται, το ΚΕΠΕ παρέχει στην επίσημη Πολιτεία τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η εξειδίκευση του ερευνητικού προσωπικού του ΚΕΠΕ (στην πλειονότητα οικονομολόγοι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και η διατήρησή του υπό κοινή στέγη, έχει ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση τεχνογνωσίας και τον συγκερασμό εμπειριών και γνώσεων για την διεξαγωγή συνθέτων αναλύσεων.

    

   Πατήστε εδώ