Οι διαστάσεις του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ελληνική περίπτωση κατά την περίοδο 2002Q4-2019Q1 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Λοΐζος, Κωνσταντίνος
 4. 1η έκδοση
 5. Κωνσταντίνου Λοΐζου
 6. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022
 7. 276 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα
 8. Μελέτες : ΚΕΠΕ ; 84.
 9. 9789603411307
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 265-276
 11. Πατήστε εδώ
 12. Τράπεζες και τραπεζική | Ελληνική οικονομία
 13. 332.1753