Οι διαστάσεις του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ελληνική περίπτωση κατά την περίοδο 2002Q4-2019Q1 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022

  1. Manifestation
  2. Λοΐζος, Κωνσταντίνος
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022
  5. 276 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα
  6. Μελέτες : ΚΕΠΕ ; 84.
  7. 9789603411307
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες 265-276
  9. Click Here
  10. Τράπεζες και τραπεζική | Ελληνική οικονομία