1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Παναγιώτου, Ρίτσα Α.
 4. Κορλίρας, Παναγιώτης
 5. 1η έκδοση
 6. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2012
 7. 168 σελίδες : πίνακες
 8. Reports : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ; 70. ISSN: 11085797
 9. 9789603411055
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 153-168
 11. Πατήστε εδώ
 12. 338.9496
  • Introduction -- Part I: The economies of the Western Balkan region: the road to transition -- Chapter 1. Background to change -- Chapter 2. The transition process: Heavy legacy, significant progress -- Chapter 3. The effects of the global economic crisis on the Western Balkans -- Part II: Relations between the EU and the Western Balkans -- Chapter 4. Evolution of EU policy: from damage control to active engagement -- Chapter 5. The stabilization and association process -- Chapter 6. Current Status of relations between the EU and the Western Balkan States -- Chapter 7. The Western Balkans' EU perspective: An appraisal -- References.