Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Αθανασίου, Έρση | Κώτση, Αγάπη
 4. 1η έκδοση
 5. Έρση Αθανασίου, Αγάπη Κώτση
 6. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022
 7. 157 σελίδες : πίνακες, σχήματα
 8. Εκθέσεις : ΚΕΠΕ ; 83.
 9. 9789603411338
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 151-157
 11. Πατήστε εδώ
 12. Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων | Μίσθωμα στέγης
 13. 333.338509495