Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022

  1. Έκδοση
  2. Αθανασίου, Έρση | Κώτση, Αγάπη
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022
  5. 157 σελίδες : πίνακες, σχήματα
  6. Εκθέσεις : ΚΕΠΕ ; 83.
  7. 9789603411338
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες 151-157
  9. Πατήστε εδώ
  10. Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων | Μίσθωμα στέγης