Αθανασίου, Έρση [Συγγραφέας]. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
  3. Μίσθωμα στέγης | Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων