1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Τσέκερης, Θεόδωρος
 4. Θεοχαράκης, Νίκος
 5. 1η έκδοση
 6. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2016
 7. 293 σελίδες : διαγράμματα, πίνακες, χάρτες
 8. Εκθέσεις : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ; 74. ISSN: 11085797
 9. 9789603411154
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 283-293) και παραρτήματα
 11. Πατήστε εδώ
 12. 388.09495
  • Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό πλαίσιο της σχέσης μεταξύ των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου -- Κεφάλαιο 3: Ο τομέας των μεταφορών -- Κεφάλαιο 4: Διεθνείς εξελίξεις και δείκτες ανταγωνιστικότητας -- Κεφάλαιο 5: Εγχώριες εξελίξεις και συνδυασμένες μεταφορές -- Κεφάλαιο 6: Εμπορευματικά κέντρα -- Κεφάλαιο 7: Επενδυτικές πολιτικές -- Κεφάλαιο 8: Διαρθρωτικές μεταβολές και διεθνείς στρατηγικές -- Κεφάλαιο 9: συμπεράσματα -- Παραρτήματα -- Βιβλιογραφία.