Η επίδραση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην ανιστότητα και φτώχεια στην Ελλάδα και στην ΕΕ - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2021

 1. Έκδοση
 2. Μισσός, Βλάσης
 3. Σουλτανάκη, Ελένη
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2021
 6. 152 σελίδες
 7. Εκθέσεις ; 82.
 8. 9789603411284
 9. Περιέχει βιβλιογραφία σελίδες 137-144
  • Σύνοψη

   Κεφάλαιο 1
   Εισαγωγή

   Κεφάλαιο 2
   Διαχρονικές διακυμάνσεις των δαπανών κοινωνικής προστασίας

   Κεφάλαιο 3
   Η ανισότητα εισοδήματος στην Ελλάδα και την ΕΕ

   Κεφάλαιο 4
   Η φτώχεια στην Ελλάδα και την ΕΕ

   Κεφάλαιο 5
   Ιδιωτικές δαπάνες νοικοκυριών στην Ελλάδα

   Κεφάλαιο 6
   Συμπεράσματα και προοπτικές

   Βιβλιογραφία

   Kepe