Μισσός, Βλάσης

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
  • Ο Βλάσης Μισσός είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει στο ίδιο τμήμα ως εντεταλμένος διδασκαλίας. Έχει εργαστεί στο Παρατηρητήριο ΙΝΕ ΓΣΕΕ καθώς και ως ειδικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Από τα τέλη του 2018, εργάζεται στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

    Biblionet