Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-)

 1. Πρόσωπο
 2. Γυναίκα
 3. 1949
 4. Πατήστε εδώ
  • Η Αναστασία Κωσταρίδου - Ευκλείδη είναι καθηγήτρια Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με τη νοημοσύνη, τη σκέψη, τη διαλογιστική, τη γνωστική ανάπτυξη, το μεταγιγνώσκειν, τις ατομικές διαφορές, τις σχέσεις κινήτρων και νοημοσύνης, την έννοια του εαυτού, και τη γηροψυχολογία. Είναι συγγραφέας η συνεκδότης 12 βιβλίων και ειδικών τευχών περιοδικών στα ελληνικά, και συν-συγγραφέας ή συνεκδότης 9 άλλων στα αγγλικά. Είναι συν-συγγραφέας δύο μονογραφιών στα αγγλικά και μιας στα ελληνικά. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 άρθρα σε αγγλόφωνα και ελληνικά περιοδικά και βιβλία, και έχει πάνω από 230 συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με προσκεκλημένες και μη ανακοινώσεις. Έχει επιμεληθεί της μετάφρασης στα ελληνικά 8 βιβλίων και 7 άρθρων. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Turku (Φινλανδία), του Fribourg (Ελβετία), και του Koblenz-Lanbau (Γερμανία).
   Διετέλεσε πρέοδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (1195-97 και 1997-99) και διοργάνωσε διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, το International Conference on Motivation: 6th Workshop on Achievement and Task Motivation, και το 1st International Conference of the Psychological Society of Northen Greece: Psychology and Quality of Life.
   Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετείχε κατ' επανάληψη, και διετέλεσε Γενική Γραμματέας και Πρόεδρός της. Είναι Πρόεδρος της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος από της ιδρύσεώς της (2001), μέλος του European Association for Research on Learning and Instruction, Αντιπρόεδρος του European Association for Psychological Assessment, συνδεδεμένο μέλος του American Psychological Association, και μέλος πολλών άλλων εταιρειών.
   Είναι διευθύντρια σύνταξης της Επιστημονικής Επετηρίδας της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και του Hellenic Journal of Psychology, μέλος της συντακτικής και εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού European Psychologist, ενώ εξελέξη διευθύντρια σύνταξης και έκδοσης του περιοδικού Learning and Instruction, στο οποίο ήταν μέλος της συντακτικής και εκδοτικής επιτροπής του. Τέλος διετέλεσε διευθύντρια σύνταξης του "Ψυχολογία: Το περιοδικό της ελληνικής ψυχολογικής εταιρείας". Από της ιδρύσεώς τους στο Α.Π.Θ. είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, Υπεύθυνη της Τράπεζας Αίματος, Υπεύθυνη του Μουσείου Οργάνων Ψυχολογίας, και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Φοιτητικής Εβδομάδας.

   Biblionet