1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Hayes, Nicky (1953-)
  1. Σύρμαλη, Κυριακή
  1. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία
 3. Πέμπτη έκδοση
  1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), 1998
  1. 1 Τι είναι οι γνωστικές λειτουργίες -- 2 Αντίληψη -- 3 Προσοχή -- 4 Σκέψη -- 5 Μνήμη -- 6 Γλώσσα --
   7 Παράγοντες που επηρεάζουν τη γνώση.
εξώφυλλο έκδοσης