Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998

 1. Έκδοση
 2. Hayes, Nicky (1953-)
 3. Σύρμαλη, Κυριακή
 4. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-)
 5. Πέμπτη έκδοση
 6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998
 7. 40 σελίδες : εικονογράφηση ; 28 εκατοστά
 8. Γνωστική ψυχολογία ; τόμος 2.
 9. 9607019687
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
εξώφυλλο έκδοσης
  • 1 Τι είναι οι γνωστικές λειτουργίες -- 2 Αντίληψη -- 3 Προσοχή -- 4 Σκέψη -- 5 Μνήμη -- 6 Γλώσσα --
   7 Παράγοντες που επηρεάζουν τη γνώση.