Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Hayes, Nicky (1953-)
 4. Σύρμαλη, Κυριακή
 5. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-)
 6. Πέμπτη έκδοση
 7. Nicky Hayes ; μετάφραση Κυριακή Σύρμαλη ; επιμέλεια Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη.
 8. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998
 9. 40 σελίδες : εικονογράφηση ; 28 εκατοστά
 10. Γνωστική ψυχολογία ; τόμος 2.
 11. 9607019687
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
εξώφυλλο έκδοσης
  • 1 Τι είναι οι γνωστικές λειτουργίες -- 2 Αντίληψη -- 3 Προσοχή -- 4 Σκέψη -- 5 Μνήμη -- 6 Γλώσσα --
   7 Παράγοντες που επηρεάζουν τη γνώση.