1. Πρόσωπο
 2. Γυναίκα
 3. 1953
 4. xxk
 5. Ψυχολογία
 6. Αγγλική
  • GR-AtEVE-A95609
  • 10013184
  • 0000 0001 2022 5563
 7. United Kingdom