Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-) [Συγγραφέας]. Ψυχολογία της σκέψης

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1997
  3. Ελληνικά
    • Το φαινόµενο της σκέψης είναι ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα στην ψυχολογία, και από αυτά που θα συνεχίσουν να απασχολούν την ψυχολογική έρευνα για πολλά χρόνια ακόµη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό. Πρώτα απ’ όλα, η σηµασία της σκέψης για την παραγωγή νέας γνώσης και την προσαρµογή µας σε νέες και δύσκολες καταστάσεις. Δεύτερον, η συνθετότητά της και η αδυναµία µας, τις περισσότερες φορές, να κατανοήσουµε πώς λειτουργεί. Τρίτον, η πολλαπλότητα των µορφών που παίρνει και οι διαφορετικοί µηχανισµοί που βρίσκονται στο υπόβαθρό της. Το βιβλίο επικεντρώνεται σε ορισµένες κύριες εκφάνσεις της σκέψης, όπως η λύση προβληµάτων, η διαλογιστική, η δηµιουργικότητα και η λήψη αποφάσεων. Ο στόχος είναι να παρουσιάσει τις ιδιοµορφίες του κάθε είδους σκέψης, τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τη λειτουργία τους, και τα βασικά ερευνητικά δεδοµένα που τις αφορούν. Παράλληλα, περιγράφει διάφορους τρόπους παρέµβασης που έχουν εφαρµοστεί για τη βελτίωση της σκέψης στους τοµείς αυτούς. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε ψυχολόγους και φοιτητές που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το φαινόµενο της σκέψης, όσο και σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να µεταφέρουν την ψυχολογική γνώση στην πράξη. Αλλά και κάθε άτοµο το οποίο αναρωτιέται για την ψυχολογική προσέγγιση στο φαινόµενο της σκέψης, σε αντιδιαστολή προς τη φιλοσοφική ή την οικονοµική (προκειµένου για λήψη αποφάσεων), µπορεί να βρει στοιχεία που να το ενδιαφέρουν. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθούν ο διεπιστηµονικός διάλογος και η γόνιµη ανταλλαγή απόψεων.

      Biblionet