1. Θέμα
    1. Σκέψη (Έννοια)
    2. Ψυχολογικές απόψεις (Έννοια)