1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία
 3. Επανέκδοση
  1. Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2011
  1. 1 Σκέψη, 2 Λύση προβλημάτων, 3 Διαλογιστική, 4 Δημιουργική σκέψη, 
   5 Λήψη αποφάσεων, 6 Η καλλιέργεια της σκέψης.
εξώφυλλο έκδοσης