Εισαγωγή στην ψυχολογία Α τόμος και Β τόμος - 2η έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998

 1. Έκδοση
 2. Hayes, Nicky (1953-)
 3. Σύρμαλη, Κυριακή | Σπανούδης, Γιώργος
 4. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-)
 5. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-) | Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Ν. (1933-)
 6. 2η έκδοση
 7. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998
 8. 2 τόμοι : εικονογράφηση ; 27 εκ.
 9. Βασικά εγχειρίδια ψυχολογικής γνώσης
 10. 9603443425 (set), 9603444421 (τ. 1), 9603446092 (τ. 2)
 11. Μετάφραση του: Foundations of psychology.
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
 13. Α τόμος | Β τόμος