1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Hayes, Nicky (1953-)
  1. Σύρμαλη, Κυριακή
  2. Σπανούδης, Γιώργος
  1. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία
  1. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία
  2. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Ν. (1933-)
 3. 2η έκδοση
  1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), 1998