1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Hayes, Nicky (1953-)
 4. Σύρμαλη, Κυριακή | Σπανούδης, Γιώργος
 5. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-)
 6. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-) | Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Ν. (1933-)
 7. 2η έκδοση
 8. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998
 9. 2 τόμοι : εικονογράφηση ; 27 εκ.
 10. Βασικά εγχειρίδια ψυχολογικής γνώσης
 11. 9603443425 (set), 9603444421 (τ. 1), 9603446092 (τ. 2)
 12. Μετάφραση του: Foundations of psychology.
 13. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
 14. Α τόμος | Β τόμος
 15. BF121.H2716 1998