1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Hartland, Judith
  1. Σύρμαλη, Κυριακή
  1. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία
 3. Έβδομη έκδοση
  1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), 2009
  1. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑ;
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΨΗ;
   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΕΨΗ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ
   ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕΨΗ
   ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
   ΕΡΓΑΣΙΕΣ
   ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ
   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

   Πολιτεία
εξώφυλλο της έκδοσης