Μετάφραση στα ελληνικά της δεύτερης έκδοσης στην αγγλική γλώσσα του "Perception" / Σπανούδης, Γιώργος [Μεταφραστής]