1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία
  2. 2011
  3. Ελληνική
    1. Γενική Ψυχολογία
    2. Αυτοέλεγχος